Chương Trình Lễ Tưởng Niệm Đệ Nhị Húy Nhật Đức Giám Mục Phêrô 21/05/2003-2005

Kính nhớ Đức Cố Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nho 

Trong niềm yêu thương và kính nhớ Đức Cố Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nho đã được Chúa gọi về đột ngột ngày 21/05/2003.

Chúng tôi xin loan báo Chương trình Lễ Tưởng niệm Đệ Nhị Húy Nhật Đức Cha Phêrô như sau:

1. Ngày 15/5/05 đến ngày 21/5/05 lúc 7:30 chiều, thân nhân, cộng đoàn các giáo xứ và hội dòng Khiết Tâm, Lasan, Mến Thánh Giá Qui Nhon, Mến Thánh Giá Nha Trang, Nữ Tữ Bác Ái, Giáo xứ Bình Cang đọc kinh mân côi , cầu nguyện và tưởng niệm Đức Cố Giám mục Phêrô tại nhà từ đường gia đình, Bào Huynh Đức Cha, ông Nguyễn Bá ở Giáo xứ Bình Cang, Nha Trang.

2. Ngày 20/05/05 lúc 5:00 sáng, thánh lễ tưởng niệm Cố Đức Cha Giám Đốc tại nhà nguyện Đại Chủng Viện Sao Biển, Nha Trang. Quý Cha Đại Chủng viện Sao Biển đồng tế.

3. Ngày 20/05/05 lúc 4:45 chiều tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang. Thánh lễ do Linh mục Chánh xứ Phêrô Phạm Ngọc Phi và các Cha đồng tế.. Sau thánh lễ có đọc kinh mân côi và cầu nguyện tại linh mộ của Đức Cha Phêrô.

4. Ngày 20/05/05 lúc 6:00 chiều, Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo, kính nhớ và cầu nguyện cho Cố Đức Cha Phêrô do Cha Gioan Têrêsa Nguyễn Minh Hiền, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo San Jose, Hoa Kỳ.

5. Ngày 21/05/05 lúc 9:30 sáng tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang, Thánh lễ Giỗ do Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa chủ tế và các linh mục đồng tế. Thánh lễ bằng tiếng La Tinh do Đại Chủng viện Sao Biển phụ trách, và sự hiện diện của đông đảo nam nữ tu sĩ, đại gia đình Linh Tông và Huyết Tộc và Giáo Dân giáo phận tham dự.
Sau thánh lễ, địa phận có tổ chức buổi tiệc trà tại hội trường nhà xứ, mọi người có dịp hàn huyên và cùng chia sẽ những kỷ niệm vui buồn của Đức Cha Phêrô thân yêu.

6. Đúng ngày 21/05/05 tất cả toàn thễ các giáo xứ trong giáo phận Nha Trang cùng hiệp thông với giáo phận dâng một thánh lễ cầu nguyện và kính nhớ Cố Đức Cha Phêrô.

7. Ngày 21/05/05 lúc 7:30 sáng tại nhà nguyện Romano Sacerdotali, Roma, Italy. Thánh lễ tưởng niệm, cầu nguyện cho Cố Đức Cha Phêrô do Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền, đại diện Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình Á Châu chủ tế.

8. Ngày 21/05/05 lúc 6:00 chiều tại nhà thờ Giáo xứ Bình Cang, Linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Bình An chủ tế và các Cha đồng tế... Tham dự thánh lễ có các dòng Khiết Tâm, Mến Thánh Giá Qui Nhon, Mến Thánh Giá Nha Trang, Lasan, Nữ Tữ Bác Ái, đại gia đình thân thuộc, Linh Tông và Huyết Tộc và giáo dân giáo xứ Bình Cang.

9. Ngày 21/05/05 lúc 7:30 chiều lễ giỗ tại tư gia Ông Bà Nguyễn Khen, bào tỷ của Đức Cha Phêrô, tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ. Thánh lễ do Linh mục Đaminh Hà Văn Vịnh, Linh mục Phêrô Trần Huy Hoàng và các cha đồng tế.

10. Ngày 21/05/05 lúc 5:45 sáng, tại nhà nguyện dòng Don Bosco, thành phố Seoul, South Korea - Cha Phạm Thanh Bình và các cha đồng tế. Chúa Nhật 22/05/05 lúc 2:00 giờ chiều, tại Văn phòng Mục vụ cho người lao động nước ngoài của Tổng Giáo phận Seoul, Đại Hàn... Cha Phạm Thanh Bình và cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Seoul tổ chức.

11. Ngày 21/05/05 lúc 7:30 chiều, tại nhà thờ PFARRBRIEF HERZ JESU WEIDEN do cha GERHARD PAUSCH và cộng đoàn Đức tại thành phố WEIDEN, GERMANY.

12. Ngày 21/05/05 lúc 5:30 chiều, Tân linh mục Phêrô Đặng Đình Hà dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Cố Đức Cha Phêrô tại nhà thờ Saint Henry, Chicago- Hoa Kỳ.

13. Ngày 22/05/05 lúc 1:30 chiều, Tân linh mục Giuse Lê Hồng Nhật dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Cố Đức Cha Phêrô tại nhà thờ Saint Henry, Chicago- Hoa Kỳ.

14. Ngày 22/05/05 lúc 3:00 chiều Chủ Nhật, tại nhà thờ Saint Maria Gorretti, San Jose, California Hoa Kỳ. Thánh lễ do Đức Ông Đominico Đỗ Văn Đĩnh chủ tế và các Cha đồng tế.

15. Ngày 22/05/05 lúc 5:00 chiều, đọc kinh mân côi, cầu nguyện và nghi thức niệm hương tưởng nhớ Đức Cố Giám mục Phêrô tại nhà từ đường gia đình Bào Huynh Đức Cha, ông Nguyễn Bá, Giáo xứ Bình Cang, Nha Trang. Có sự hiện diện Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, quý cha trong giáo phận, đại diện nam nữ tu sĩ và các cộng đoàn trong giáo phận .

+++

Kính xin hiệp ý cầu nguyện để Thiên Chúa chúc lành và thực hiện ước nguyện của Đức Cha Phêrô: "Mọi người chung sống hòa bình, hiền lành, khiêm nhượng, yêu thương trong vui tươi và hiệp nhất".

Tình Thương Chúa Đời Đời Con Ca Ngợi (Tv 88,2).

(Kính xin quý vị nào có những chương trình lễ giỗ giáp năm của Đức Cha thì gởi về ducchanho.com , để thông báo cho mọi người cùng có dịp tham dự Thánh lễ và hiệp thông cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô thân yêu).