Chương trình Lễ Giỗ Giáp Một Năm 21/05/04 Tưởng niệm Đức Cha Phêrô

Kính nhớ Đức Cố Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nho 

Trong niềm yêu thương và kính nhớ Đức Cố Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nho đã được Chúa gọi về đột ngột ngày 21/05/2003.

Chúng tôi xin loan báo Chương trình Lễ Tưởng niệm Đệ Nhất Húy Nhật Đức Cha Phêrô (21/05/2004) như sau:

1. Ngày 20/05/04 lúc 5 giờ chiều tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang. Thánh lễ tưởng niệm giáp năm do Linh mục Chánh xứ Phêrô Phạm Ngọc Phi và các Cha đồng tế. Sau thánh lễ có đọc kinh mân côi và cầu nguyện tại linh mộ của Đức Cha Phêrô.

2. Ngày 20/05/04 lúc 6:30 chiều, tại nhà thờ Giáo xứ Bình Cang, nghi thức niệm hương và dâng thánh lễ tưởng niệm Cố Đức Cha Phêrô, do Linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Bình An, các cha cựu học trò, hội đồng giáo xứ, giáo dân, dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang, cộng đoàn Lasan, cộng đoàn Bác Ái Vinh Sơn, và Trường Khai Sáng tổ chức.

3. Ngày 21/05/04 lúc 5:30 sáng, quý Cha ban giáo sư, quý Thày chủng sinh và quý Soeur tại Đại Chủng Viện Sao Biễn, niệm hương kính nhớ, ghi ơn, và dâng thánh lễ tưởng niệm Cố Đức Cha Giám Đốc tại nhà nguyện Đại Chủng Viện Sao Biễn, Nha Trang.

4. Ngày 20/05/04 lúc 7:30 chiều, thân nhân, cộng đoàn các giáo xứ và hội dòng Khiết Tâm, Lasan, Nữ Tữ Bác Ái, Giáo xứ Bình Cang đọc kinh mân côi, cầu nguyện và tưởng niệm Đức Cố Giám Mục Phêrô tại nhà từ đường gia đình, Bào Huynh Đức Cha, ông Nguyễn Bá ở Giáo xứ Bình Cang, Nha Trang.

5. Đúng ngày 21/05/04 tất cả toàn thễ các giáo xứ trong giáo phận Nha Trang cùng hiệp thông với giáo phận dâng một thánh lễ cầu nguyện và kính nhớ Cố Đức Cha Phêrô.

6. Ngày 21/05/04 lúc 4:30 sáng tại nhà thờ Giáo xứ Bình Cang, Linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Bình An chủ tế và các Cha đồng tế... Tham dự thánh lễ có các dòng Khiết Tâm, Lasan, Nữ Tữ Bác Ái, đại gia đình thân thuộc, Linh Tông và Huyết Tộc và Giáo Dân giáo xứ Bình Cang.

7. Ngày 21/05/04 lúc 9:30 sáng tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang, tại linh mộ Đức Cha Phêrô. Thánh lễ Giỗ do Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa chủ tế và cùng đồng tế có các Đức Giám Mục Đà Lạt, Qui Nhơn, Ban Mê Thuột, v.v... Sẽ có rất đông các linh mục đồng tế, và sự hiện diện của đông đảo nam nữ tu sĩ, đại gia đình Linh Tông và Huyết Tộc và Giáo Dân giáo phận tham dự.
Sau thánh lễ, địa phận có tổ chức buổi tiệc trà tại hội trường nhà xứ, mọi người có dịp hàn huyên và cùng chia sẽ những kỷ niệm vui buồn của Đức Cha Phêrô thân yêu.

8. Ngày 21/05/04 lúc 7:30 sáng tại nhà nguyện Romano Sacerdotali, Roma, Italy. Thánh lễ tưởng niệm, cầu nguyện cho Cố Đức Cha Phêrô do Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền, đại diện Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình A' Châu chủ tế.

9. Ngày 21/05/04 lúc 6:00 sáng, Cha Phạm Thanh Bình cùng với các Cha dâng thánh lễ cầu nguyện và kính nhớ Cố Đức Cha Phêrô tại thành phố Seoul, Korean. Chủ Nhật 23/05/04 lúc 12 giờ trưa, tại Văn Phòng Mục Vụ cho người lao động nước ngoài của Tổng Giáo Phận Seoul, Korean...do quý Cha Phạm Thanh Bình, Nguyễn Văn Châu, Trần Ngọc Phi, Peter Nguyễn Cao Sâm và Thày Geromme Nguyễn Văn Cường tổ chức.

10. Ngày 21/05/04 lúc 4:30 chiều, đọc kinh mân côi, cầu nguyện và nghi thức niệm hương tưởng nhớ Đức Cố Giám Mục Phêrô tại nhà từ đường gia đình Bào Huynh Đức Cha, ông Nguyễn Bá, Giáo xứ Bình Cang, Nha Trang. Có sự hiện diện Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, quý cha trong giáo phận, đại diện nam nữ tu sĩ và các cộng đoàn trong giáo phận .

11.Ngày 21/05/04 lúc 6:00 chiều, Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo, kính nhớ và cầu nguyện cho Cố Đức Cha Phêrô do Cha Gioan Têrêsa Nguyễn Minh Hiền, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo San Jose, chủ tế.

12. Ngày 21/05/04 lúc 7:30 chiều lễ giỗ tại tư gia Ông Bà Nguyễn Khen, bào tỷ của Đức Cha Phêrô, tại thành phố Chicago, USA. Thánh lễ do Linh mục chánh xứ nhà thờ Saint Henry, Cha Dominico Hà Vịnh và các cha đồng tế.

13. Ngày 22/05/04 lúc 6:30 chiều thứ bảy, tại nhà thờ Saint Maria Gorretti, San Jose, California USA. Thánh lễ do Đức Ông Đominico Đỗ Văn Đĩnh chủ tế và các Cha đồng tế.

14. Ngày 23/05/04 lúc 8 giờ sáng tại nhà thờ Saint Paul, Sacramento, thủ phủ bang California. Thánh lễ do Cha hạt trưởng kiêm chánh xứ Joseph Nguyễn Xuân Hương chủ tế và các Cha đồng tế.

15. Ngày 23/05/04 lúc 1:30 chiều, cộng đoàn Việt Nam tại Chicago, và gia đình dâng thánh lễ giỗ giáp năm cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô tại nhà thờ Saint Henry Church. Thánh lễ do Cha giám quản cộng đoàn Việt Nam tại Chicago, Linh mục Phêrô Trịnh Thế Hùng chủ tế và các Cha đồng tế.

16. Chủ Nhật ngày 23/05/04 lúc 4:30 chiều, tại nhà thờ Saint Thomas More, West Palm Beach, Florida. Thánh lễ tưởng niệm, cầu nguyện cho Cố Đức Cha Phêrô do Cha Peter Trương Thường chủ tế.

+++

Kính xin hiệp ý cầu nguyện để Thiên Chúa chúc lành và thực hiện ước nguyện của Đức Cha Phêrô: "Mọi người chung sống hòa bình, hiền lành, khiêm nhượng, yêu thương trong vui tươi và hiệp nhất".

Tình Thương Chúa Đời Đời Con Ca Ngợi (Tv 88,2).

(Kính xin quý vị nào có những chương trình lễ giỗ giáp năm của Đức Cha thì gởi về ducchanho.com , để thông báo cho mọi người cùng có dịp tham dự Thánh lễ và hiệp thông cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô thân yêu).