Đức Cha Nho Về Giêrusalem

Cựu Tu sinh N.V.K.

Đức Cha vào chốn dịu quang
Ung dung tiến bước lên thang mây trời.
Mặt vui áo tỏa sáng ngời,
Đại môn thiên quốc rộng mời rước Cha.
***
Thánh Phêrô đưa vào thánh cung
Đức Cha đứng giữa cùng chung mọi người.
Đưa tay ra dấu kính mời
Thiên thần các thánh nước trời đồng ca.
Tung hô danh Chúa thiên tòa
Du dương tiếng hát đàn ca dịu dàng.
Đúng là chủ tịch ủy ban
Giám mục thánh nhạc thiên đàng thế gian.
Hát xong triều yết Chúa Con
Trên nơi cực thánh nghiêm trang rạng ngời.
Thành thánh tráng lệ uy nghi
Khói hương thơm tỏa muôn lời tung hô.
Chiên Con rực rỡ trên ngai,
Ca đoàn thiên quốc đời đời tôn vinh.