Tưởng nhớ Đức Cha Phêrô nhân ngày giỗ giáp 2 năm

Lm. Hướng Dương

Đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả (Phải quên mình để sống cho và sống vì tha nhân). Đó là lời mà Đức Cha Phêrô đã thường huấn đức cho các anh em chủng sinh của Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang. Đó cũng là tâm tình sống và làm việc của Ngài. Chắc chắn những ai xuất thân từ Chủng Viện này sẽ khó mà quên được những tâm tình ấy.

Hạnh phúc thay, tôi cũng được nghe những lời huấn dụ của Ngài và còn hơn thế nữa. Có những lúc Ngài gọi riêng tôi, dạy bảo và nhắc nhở tôi tâm tình sống từ những biến cố xảy ra trong giáo phận, trong cuộc sống thường ngày. Một tâm tình HIỀN LÀNH và KHIÊM NHƯỜNG, Ngài hướng dẫn tôi như tâm tình của một người cha đối với người con. Ngài nói với tôi bằng chính con tim yêu thương của Ngài dành cho tôi. Thường sau những lời dạy bảo ấy, Ngài nói với tôi: “Cha nói những điều này với con như những bài học hữu ích, thực tế. Con cố gắng tập sống ngay từ bây giờ để mai ngày làm việc cho Giáo Hội của Chúa trong bậc sống của mình”.

Vào một mùa hè, sau giờ kinh tối, Ngài ngồi ngay ghế đá trước sân Đại Chủng viện, hôm đó tôi trực nhà, Ngài gọi tôi, Ngài hỏi tôi đôi điều về đời sống ơn gọi của tôi rồi Ngài nói: “mai ngày con có được Chúa chọn con làm linh mục con hãy sống tốt sứ vụ của con với Chúa và với Giáo Hội, ai muốn hơn thua tùy họ, phần con hãy sống tốt với sứ vụ của con.” Tâm tình Ngài nói với tôi lúc đó tôi không hiểu cho lắm, nhưng tôi càng nghiền ngẫm tôi thấy câu nói ấy thật sâu sắc, chí lý và định hướng cho tôi trong tương lai mà tôi đang bước tới lúc bấy giờ. Phải, xét cho cùng, suy cho thấu, mọi việc tôi có được, tôi làm được cũng chỉ vì Chúa yêu thương tôi và xử dụng tôi như khí cụ trong bàn tay thợ lành nghề của Chúa mà thôi. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Cũng chính tâm tình đó tôi thêm xác tín lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài sau khi làm xong công việc gì thì hãy nói: “Chúng tôi, là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17, 10). Qủa thật tôi cũng chỉ là một trong những dụng cụ của Chúa và tôi luôn ao ước làm công việc bổn phận với tâm tình khiêm nhường và phục vụ trong tin yêu.

Điều trên đây cũng chỉ là một trong những tâm tình Đức Cha Phêrô đã dạy bảo tôi, còn nhiều tâm tình khác nữa Ngài cũng đã dạy dỗ và nhắc bảo trong cuộc đời tôi như tâm tình của một người Cha với con mình.

Con cám ơn Đức Cha Phêrô đã thương, dạy dỗ và chia sẽ với con tâm tình sống của Đức Cha. Những tâm tình ấy con vẫn luôn ôm ấp trong lòng như những bài học cao quý trong cuộc đời hiến thân vì tin mừng tình yêu của Chúa. Những tâm tình ấy là những gì Đức Cha đã sống và để lại cho con trong cuộc đời phục vụ.

Nguyện xin Chúa là Cha tình yêu thưởng công bội hậu cho Đức Cha Phêrô trong ánh vinh quang của Chúa.

Xin Đức Cha Phêrô cầu cùng Chúa cho chúng con có tâm tình yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội và phục vụ tha nhân như Đức Cha đã sống và đã làm.

Tưởng nhớ Đức Cha.

Nhân ngày giỗ giáp 2 năm.