Lễ giỗ 100 ngày Kính nhớ Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho tại San José

Hồng Ân

Cộng đoàn Việt Nam Giáo xứ Thánh Maria Goretti đã dâng lễ giỗ 100 ngày cho Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho vào thứ Bảy ngày 06/09/2003 lúc 6:00 giờ chiều, và lễ 8:00 và 10:00 giờ sáng Chúa Nhật ngày 07/09/2003.

Các thánh lễ được chủ tế bởi Đức Ông Đỗ Văn Đĩnh và Cha Chánh Xứ Joyce Patrick Kevin và một số Linh Mục cùng đồng tế với Đức Ông và Cha Kevin. Cùng với khoảng 2.000 giáo dân và đại diện các đoàn thể tham dự các Thánh Lễ.

Trước khi cử hành nghi thức niệm hương cho Đức Cha Phêrô, người đại diện Hội đồng Mục vụ đọc tiểu sử của Đức Cha Phêrô và nói lên sự thương tiếc ra đi đột ngột của Đức Cha. Đức Cha đã được an táng tại Nhà thờ Chính Tòa Nha Trang. Mộ của Ngài luôn luôn có người kính viếng và có nhiều người đã được ơn lành của Đức Cha.

Đức Ông Đỗ Văn Đỉnh đã nhắc đến những kỷ niệm ưu ái của Đức Cha Phêrô, đã dành cho Cộng đoàn San José trong dịp Đức Giám mục Du Maine mời Ngài dự lễ nhậm chức của Đức Giám Mục Mc Grath tại San José. Đức Ông cũng đã bày tỏ và chia sẽ sự đau buồn và thương tiếc Đức Cha Phêrô với Giáo phận Nha Trang và toàn thể đại tang quyến gia đình, thân nhân của Đức Cha.

Sau Thánh Lễ, khi được hỏi cảm nghĩ về Đức Cha Phêrô, Cha Chánh Xứ Kevin nói rằng: "Tôi đã có dịp gặp Ngài cách đây mấy năm, Tôi rất lấy làm vinh dự để cử hành Thánh Lễ hôm nay. Đức Cha Phêrô là một người rất đặc biệt, không những chú tâm đến việc đào tạo các ơn gọi Tu Sĩ, Linh Mục; mà Ngài là một vị mục tử hiền lành, đạo đức, luôn mang niềm vui đến cho mọi người chung sống hòa bình, yêu thương nhau và hiệp nhất".