Nhớ và Thương trong ngày Lễ Giỗ 100 ngày tại Đại Gia đình Ô/B Nguyễn Khen, Bào Tỷ của Đức Cha

Lm. Anthony Hà Thanh Sơn

Đôi lời ngỏ: Thật là một bất ngờ và hạnh ngộ, tôi đến Chicago ngày hôm qua, và hôm nay, nhân ngày gia đình O/B Khen Nguyễn tổ chức lễ giỗ 100 ngày tưởng nhớ và cầu cho Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nho, tôi lại có dịp cùng với Đại gia đình và con cháu cùng tưởng nhớ và kỷ niệm và cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha. Trong tâm tình tri ân của 1 đứa học trò, xin cùng tưởng nhớ với Đại gia đình, con cháu và giáo dân Địa phận thành phố biển Nha trang.

Một thời để nhớ và để thương,
Nhớ thương, vương vấn rồi vấn vương,
Vấn vương, vương vấn, luôn thương nhớ,
Nhưng nhớ rồi thương đến đoạn trường.
Đức Cha mới chết đã 3 tháng,
Thời gian thấm thoát thoáng mây bay,
Cùng gia đình đoàn tụ hôm nay,
Để tưởng nhớ ngày Ngài về với Chúa.
Với tâm tình qúy mến và thương nhớ,
Xin dâng Ngài tâm tư đứa học trò.
Để tri ân những gì Ngài trao cho,
Và xin Chúa đưa Đức Cha Phêrô về với Chúa.


Chicago, August 29th 2003
Anthony Hà thanh Sơn.

Tại tư gia nhà O/B Cụ Nguyễn Khen, Chicago.