Tâm tình vĩnh biệt

Dòng La San và Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn

Trọng kính Đức Cha,

Hai Cộng đồng chúng con là Nữ Tử Bác Ái và La San trân trọng chào kính Đức Cha lần cuối cùng trong hành trình trần thế này.

Thưa Đức Cha, anh chị em chúng con đã có những kỷ niệm đẹp với Đức Cha. Đức Cha đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chúng con sống và phát triển trên mảnh đất của giáo xứ Bình Cang thân yêu này.

Không chỉ có thế, bất kỳ lúc nào đi ngang qua, Đức Cha cũng ghé thăm chúng con. Thăm bên Sơ thì tặng mấy trái bí, trái bầu, thăm La San thì tặng cho thùng mì và tiền tiêu vặt. Mọi người có thể hiểu thùng mì và trái bầu, trái bí có gì là to tác đâu. Vâng, thưa Đức Cha, nó chẳng to tác gì. Thế nhưng, tất cả anh chị em chúng con đều cảm nhận được một tấm lòng đầy tình thân mẫu và tình người qua nhưng nghĩa cử tốt đẹp mà Đức Cha đã giành cho hai cộng đoàn chúng con.

Thưa Đức Cha, không đủ thì giờ để kể hết những tâm tình cao đẹp của vị Chủ Chăn đáng kính đã đãi ngộ hai cộng đoàn chúng con. Một lần nữa chúng con xin hết lòng biết ơn Đức Cha. Xin Thiên Chúa tưởng thưởng xứng đáng tất cả những gì mà vì Chúa Đức Cha đã làm cho chúng con. Đức Cha ơi, trong hành trình Phục Sinh chúng con tin rằng Đức Cha sẽ gặp lại Sơ San France Marie và Frere Vinh, những anh chị em đã cùng cộng tác với Đức Cha trong cuộc sống trần thế, xin Đức Cha cùng với các vị ấy tiếp tục cầu nguyện cho hai Cộng đoàn chúng con thật nhiều nhé.

Chúng con kính chào Đức Cha.