Thành Kính Tri Ân của Thân Nhân Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho

Trọng kính Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam    
Trọng kính Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế
Trọng kính Quý Đức Cha Hội đồng Giám mục Việt Nam
Trọng kính Đức Giám mục các Giáo phận
Trọng kính Đức Cha Giám quản và Đức Viện phụ
Quý Cha Tổng Đại diện
Quý Cha Hạt trưởng
Quý Bề Trên
Quý chính quyền các cấp trong và ngoài tỉnh
Quý đại diện các tôn giáo
Quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa

Từ miền đất Hoa Kỳ cũng như tại quê hương Việt Nam , chúng con trở về đây trong niềm đau xót vô bờ vì sự ra đi bất ngờ của Đức Cha Phêrô, Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang - người Em, người Anh, người Cậu, người Chú, và người Ông thân yêu của gia đình chúng con đã ra đi không một lời vĩnh biệt. Bao nhiêu dòng nước mắt tuôn trào, khóc thương và vô cùng thương tiếc Đức Cha Phêrô vừa vĩnh biệt trần gian. Trong tâm tình vô cùng thương tiếc, chúng con đã hướng về quê hương mà mường tượng ra quang cảnh của những ngày tang chế hôm nay, đã, đang và vẫn được diễn biến tuần tự. Chính qua đó mà chúng con đã cảm nghiệm được tình yêu thương cao cả, sự quan tâm lo lắng của Đức Cha, Quý Cha, Quý Soeurs và Quý Thầy đã dành cho Đức Cha Phêrô thân yêu của gia đình chúng con.

Chúng con cảm nhận được tâm tình hiệp thông sâu xa của Quý Đức Cha, Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Bề Trên, Quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đồng dân Chúa, đã không ngừng chia sẻ nỗi đau cùng gia đình chúng con trong những ngày vừa qua, và nhất là hôm nay đã hy sinh thời gian quý báu đến hiệp dâng Thánh Lễ để cầu nguyện và tiễn đưa linh cửu Đức Cha Phêrô về nơi an nghỉ cuối cùng.

Kế đến, chúng con xin bái đầu cảm ơn Đức Hồng y đã gửi đại diện đến thành kính phân ưu và dự Lễ An Táng hôm nay, để tiễn biệt Đức Cha Phêrô lần cuối. Chúng con cũng chân thành cám ơn Đức Tổng Giám mục Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và Cha Giám đốc Trung tâm Công Giáo đã dâng Thánh Lễ Tẩm liệm cho Đức Cha Phêrô trước khi đưa linh cửu Ngài về Nha Trang.

Tiếp đến, chúng con cũng chân thành tri ân Đức Hồng y Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Sepe, Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo, Đức Giám mục McGrath, Giáo phận San Jose, California và nhiều quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Bề Trên các dòng, quý Cha, quý ân nhân và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa tại Hải Ngoại đã gởi điện thư phân ưu đến Giáo phận và Tang quyến.

Tiếp theo, gia đình chúng tôi xin chân thành cám ơn quý Đại diện các Tôn Giáo Bạn đã đến tham dự Tang Lễ. Chúng tôi cũng xin cám ơn đặc biệt quý chính quyền các cấp trong và ngoài tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đại Tang Lễ được hoàn thành mỹ mãn.

Cuối cùng, chúng tôi cũng xin cám ơn Ban Tổ Chức Tang Lễ đã quan tâm sắp xếp chu đáo để nhờ đó mọi tổ chức Tang Lễ được diễn ra trong trật tự, nghiêm trang và tốt đẹp.

Chúng con xin thành kính tri ân và nguyện xin Thiên Chúa đáp trả công ơn xứng đáng thay cho chúng con.

Tang quyến chân thành cảm tạ

Bào tỷ: Ông Bà Nguyễn Khen - USA
Bào huynh: Ông Nguyễn Bá - VN
và toàn thể gia quyến tại Việt Nam và Hải Ngoại


Đọc tại Nhà thờ Chính Tòa Nha Trang - 27/05/2003