Thơ | Hôm qua (Nhớ Đức Cha Nho)

Giáo xứ Vạn Giã

Gặp Cha dưới biển hôm nay
Vậy mà không biết bơi qua đụng liền
Vào bụng Cha cười dịu hiền
Xoa đầu, cha hỏi con hiền ở đâu
Mới đầu bõ ngỡ hơi lâu
Nghĩ ra mới nhớ ở đâu đây mà
Dạ thua... có phải Đức Cha
Đáp lại một tiếng là Cha đây mà
Lúc này mới sực nhớ ra
Câu hỏi của Cha thì chưa trả lời
Cho con xin lỗi một lời
Giáo xứ Vạn Giã là lời của con
Hôm nay biển vẫn còn con
Cha lại ra đi bỏ con lúc nào
Bây giờ sóng vỗ ào ào
Nhớ người thương cảnh ngày nào nơi đây
Hôm qua cảnh cũ còn đây
Hôm nay cảnh cũ cuồng quây giữa trời
Bây giờ rặng liễu đìu hiu
Thương cảnh tăm tối cô liêu giữa đời
Bao năm sống cho người đời
Giúp họ siêu thoát lên trời cùng Cha
Báo tin Cha mất xa nhà hôm qua
Không tin, không tin...thật mà
Vậy mà Cha đã đi xa thật rồi
Hai hàng nước mắt trông ra
Cho con giữ mãi tình Cha dịu hiền.


Cầu cho linh hồn Phêrô
Lạy Chúa là Chúa của con
Xin cho Cha được đến nơi thiên đàng.