Thơ | Ngày vĩnh biệt

Lê Quí Đôn


Chiều nay mưa gió đầy trời
Được tin Chú bệnh con rời đi ngay
"Sông cầu", thấp thoáng mưa bay
Thẳng về Tòa Giám chất đầy nhớ thương.
Nhìn qua ánh mắt khác thườn
Lòng con trĩu nặng con đường Chú đi.
Trọn đời dâng hiến tu trì
Phụng thờ Thiên Chúa, yêu vì tha nhân.
Hai ngày sau đó bất thần
Được tin Chú đã từ trần quê yêu.
Từ nay sớm sớm, chiều chiều,
Đâu còn nghe kể với nhiều chuyện vui.
Chúng con thành kính bùi ngùi
Cúi mình trước Chú ngậm ngùi dâng lên.
Những gì thiếu xót bỏ quê
Những gì làm Chú đau buồn ngày qua.
Những gì làm dạ xót xa
Những gì trái ý thiết tha van nài.
Chú ơi! Tình đã thiên thai
Những ngày tháng cũ mờ phai qua rồi.
Chú ơi! Giây phút nghẹn lời
Con đau đớn lắm giữa đời nhân gian.
Chú ơi! Nước mắt vô vàn
Bao giờ mới hết trên đàng tiễn đưa.
Chú ơi! Đêm trắng, ngày mưa
Trong tim con chất cả mùa biệt ly.
Trên đồi gió biển thầm thì
Chú nằm yên nghỉ qua đi dòng đời.
Nguyện cầu Thiên Chúa Ba Ngôi
Ban phần hưởng lớn cho người hiến dâng.

Kính nhớ thương ông Chín
27 – 05 – 2003
Lê Quí Đôn