Bài sai cuối cùng – Giỗ giáp năm Đức Cha Phêrô

Lm. FX Nguyễn Chí Cần

Bài giảng lễ giỗ giáp năm Đức Cha Phêrô, ngày 20 – 05 - 2004

Về phụng vụ, chúng ta đang ở giai đoạn cuối của mùa Phục sinh. Trong mùa Phục sinh, chúng ta mừng những biến cố chết, sống lại, lên trời và sai Chúa Thánh Thần xuống của Đức Kitô. Những biến cố này được gọi chung là mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô: Ngài lìa bỏ thế gian này mà về với Chúa Cha (Ga 13, 1a).

Đức Kitô ra đi về với Chúa Cha qua cái chết. Đâu là tâm trạng của Ngài trước biến cố trọng đại ấy? Tin mừng Gioan cho biết: “Ngài yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng" (Ga 13, 1b). Ngài yêu thương các môn đệ, nên Ngài quan tâm, Ngài lo lắng, Ngài trăn trở về họ, bởi vì xem ra cuộc huấn luyện họ chưa đạt đến mức đáng an tâm. Làm sao Ngài có thể an tâm ra đi khi Ngài dự kiến trước rằng khi người ta đánh chủ chăn, đàn chiên sẽ tan tác? Ngài ước mong có thêm thời gian nữa để các môn đệ có thể vững mạnh hơn trong đức tin, hầu kiên cường đối đầu với các thử thách. Nhưng lệnh Chúa Cha bảo Ngài cứ bình tĩnh ra đi, Ngài tuân phục: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏiphải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha" (Mt: 26, 39). Thế là Đức Giêsu đã vâng lời cho đến chết trên thập giá, vì thế Chúa Cha đã tôn vinh Ngài (x. Pl: 2, 6-11). Chúng ta có thể nói Chúa Cha đã sai Chúa Con đến thế gian, và rồi đã sai Chúa Con rời bỏ thế gian để về lại với Ngài.

Trong Giáo Hội, cũng thường dùng chữ "bài sai", để nói về giấy bổ nhiệm một linh mục vào một chức vụ nào đó. Đức Cha Phó của chúng ta đã nhận nhiều bài sai trong cuộc đời Linh mục và Giám mục của Ngài. Sau khi thụ phong linh mục, Ngài đã nhận bài sai về làm hiệu trưởng kiêm giám luật Tiểu Chủng viện Sao Biển, sau đó nhận bài sai đi du học, rồi Ngài được sai làm Giám đốc Đại Chủng viện Sao Biển. Sau khi Đại Chủng viện bị trưng dụng, Ngài nhận bài sai về làm quản xứ Hà Dừa. Rồi khi Đại Chủng viện Sao Biển được mở lại tại một địa điểm mới, Ngài lại nhận bài sai làm Giám đốc. Năm 1997, Ngài nhận bài sai làm Giám mục phó Giáo phận Nha Trang. Ngài đã tận tụy chu toàn mọi bài sai mà Thiên Chúa qua Đấng Bản Quyền trao ban cho Ngài trong tinh thần "Hiền Lành và Khiêm Nhường", đúng như khẩu hiệu Giám mục của Ngài. Ngày 21 tháng 5 năm 2003, Ngài nhận một bài sai cuối cùng, đó là bài sai lìa khỏi thế gian này mà về với Nhà Cha. Chắc chắn khi nhận bài sai cuối cùng này Ngài cũng trăn trở, vì công việc Ngài làm còn dang dở, việc huấn luyện các linh mục tương lai cho ba giáo phận Nha Trang, Qui Nhơn và Buôn Ma Thuột vẫn chưa đáng an tâm. Nhưng Ngài vẫn theo gương Đức Giêsu bình thản ra đi, phó thác mọi sự cho bàn tay nhân hiền của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Hôm nay, Ngài đã nhận bài sai cuối cùng đã một năm rồi. Với những gì Ngài đã sống và đã làm, chúng ta tin rằng bài sai cuối cùng đưa Ngài đến quê Trời cũng được Ngài chu toàn mỹ mãn. Ngài sẽ hết mình hòa tiếng của mình với triều Thần Thánh mà ca tụng Thiên Chúa ba lần "Thánh", và sẽ cầu bầu cũng hết mình cho Đức Cha Chính Phaolô, cho Giáo phận Nha Trang, cho các Linh mục, Chủng sinh, Tu sĩ và Giáo dân của Giáo phận Nha Trang, cho thân thích họ hàng. Bài sai mà hiện nay Đức Cha Phêrô thân yêu của chúng ta đang đảm trách chỉ mang lại lợi ích cho chính Ngài, cho giáo phận và cho mỗi người chúng ta. Dù đã lìa bỏ chúng ta ra đi, Đức Cha Phêrô mãi mãi là Đức Cha Phó của chúng ta.

Lm. FX NGUYỄN CHÍ CẦN
Phó Giám đốc Đại Chủng viện Sao Biển