Cáo phó của Tòa Giám mục Nha Trang


Trong niềm tin vào Ðức Kitô Phục sinh.
Tòa Giám mục Nha Trang thông báo:


Ðức Cha Phêrô NGUYỄN VĂN NHO

Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang
Kiêm Giám đốc Ðại Chủng viện Sao Biển
Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Thánh nhạc và Nghệ thuật thánh


được Chúa gọi về lúc 23 giờ 36
ngày 21 tháng 5 năm 2003.

Hưởng thọ 66 tuổi.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ðức Cha Phêrô
được sớm hưởng nhan Chúa.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng ba (3) thánh lễ cầu nguyện cho
linh hồn Ðức Cha Phêrô

- o0o -

R.I.P.
Tòa Giám mục Nha Trang