Ðài Phát thanh Chân lý Á Châu chia buồn cùng Giáo phận Nha Trang

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, 
Nguyên Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang
qua đời ngày 21/05/2003, hưởng thọ 66 tuổi.

Tin Việt Nam (22/05/2003) - Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, nguyên Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang, qua đời vào lúc 11 giờ 36 tối ngày thứ Tư 21/05/2003, tại Nhà Thương Chợ Rẫy, Saigon, Việt Nam.

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho sinh ngày 25/01/1937, tại Võ Cang (Giáo xứ Bình Cang), Nha Trang. Tốt nghiệp Triết và Thần học tại Giáo hoàng Học viện Pio X Ðà Lạt, và thụ phong linh mục ngày 21/12/1967. Ði du học tại Rôma, và sau khi tốt nghiệp đã về lại Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 1975. Từ tháng 5 năm 1975, làm Giám đốc Ðại Chủng viện Sao Biển của riêng Ðịa phận Nha Trang, và sau khi được nhà nước chính thức mở cửa lại Ðại Chủng viện Sao Biển cho liên 3 địa phận Ban Mê Thuột, Qui Nhơn và Nha Trang, ngài tiếp tục làm Giám đốc cho đến năm 1997. Ngày 21/04/1997 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục Phó với quyền kế vị Giáo phận Nha Trang. Ngày 18/06/1997, thụ phong giám mục tại Ðại Chủng viện Sao Biển Nha Trang. Ngày 21/05/2003, ngài đã qua đời tại Nhà Thương Chợ Rẫy, Saigòn, Việt Nam, hưởng thọ 66 tuổi.

Ðức Cố Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nho là một vị tông đồ nhiệt thành của Chúa Kitô. Ngài luôn hy sinh cho giáo hội. Ngay khi biến cố 1975 xảy ra cho đất nước, biết bao nhiêu người vội vàng rời bỏ đất nước để ra đi, thì ngài lại vội vàng từ Roma về lại Việt Nam (chỉ vài ngày trước biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975) để có dịp phục vụ cho Giáo Hội Việt Nam và cho riêng Giáo phận Nha Trang. Ngài là một con người luôn biết yêu thương mọi người và đặc biệt đối với các Ðại Chủng sinh trong Ðại Chủng viện, ngài luôn tích cực dạy dỗ và giúp đỡ mọi người, chăm lo từng mỗi một nhu cầu của từng người. Từ những ngày tháng các thầy sống lao động khổ nhọc trong những năm 1975-1980, từ những miếng cơm manh áo, từ những nhu cầu cần thiết khác trong thời gian học tập, hoặc thực tập mục vụ. Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho ra đi, để lại cho mọi người biết bao thương tiếc.

Toàn ban Việt ngữ Ðài Phát thanh Chân lý Á Châu cùng toàn thể anh chị em Linh mục Tu sĩ Việt Nam tại Á Châu chân thành chia buồn cùng Giáo phận Nha Trang, và nguyện xin Thiên Chúa Nhân Từ cho linh hồn Phêrô của đức cố giám mục sớm về hưởng vinh phúc đời đời trên Thiên Ðàng.

(Lm. Joseph Trương)