Điện phân ưu của Đức Hồng y Crescenzio Sepe – Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, VaticanĐIỆN CHIA BUỒN
CỦA ĐỨC HỒNG Y CRESCENZIO SEPE
TỔNG TRƯỞNG BỘ TRUYỀN GIÁO
Trọng kính Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Tòa Giám mục Nha Trang
2 Trần Phú - Hộp thư 42
Vô cùng xúc động khi nhận được tin Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho - Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang từ trần.

Tôi xin chân thành phân ưu với Đức Cha, với các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, giáo lý viên, giáo dân, cùng với tang quyến Đức Cố Giám mục và mọi người liên hệ trong táng chế này.

Trong niềm hiệp thông sâu xa kinh nguyện với Đức Cha, tôi cầu xin Chúa Cha giàu lòng thương xót đón nhận vị tôi tớ nhiệt thành và trung tín nầy vào trong ánh sáng và bình an của Vương Quốc Ngài.

Đức Hồng y Crescenzio Sepe
Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo