Điện phân ưu của Lm. J.B.Etcharren, Bề trên Tổng quyền Hội Thừa sai Paris (MEP)

Kính gửi Đức Cha NGUYỄN VĂN HÒA 
Giám mục NHA TRANG

Thưa Đức Cha,

Thay mặt cá nhân con và thay mặt cho tất cả các thành viên của Hội Thừa sai Paris, con xin gửi lời chia buồn chân thành đến Đức Cha khi hay tin Đức Cha NGUYỄN VĂN NHO qua đời. Chúng con nhận được tin Ngài qua đời với sự xúc động và đau buồn. Với tất cả sự đồng cảm gắn kết chúng con với Giáo hội Việt Nam, chúng con thông dự vào lễ tang của Hội đồng Giám mục Việt Nam và giáo phận Nha Trang và chúng con xin hứa với anh chị em trong giáo phận sẽ cầu nguyện cho Ngài.

Xin Đức Cha nhận lấy tình cảm tôn trọng và đảm bảo về tình huynh đệ của con.

J.B.ETCHARREN
Bề Trên Tổng Quyền