Những ghi nhận từ lễ giỗ giáp năm Đức Cha Phêrô

Lm. Giuse Nguyễn Xuân Đạt

"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần sàng"

Xin mượn câu ca dao trên để nói lên tâm tình tri ân của tất cả con cái trong Giáo phận Nha Trang, nhân dịp lễ giỗ giáp năm của Đức Cố Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho.

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 20.05.2004 vừa qua tại Nhà thờ Chính Tòa Nha Trang, Linh mục Chính xứ Phêrô Phạm Ngọc Phi, một số linh mục, cùng với gia đình của Đức Cố Giám mục Phêrô và toàn thể anh chị em giáo dân Giáo xứ Chính Toà đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Phêrô. Trong bài giảng linh mục Phanxicô Xavie Nguyễn Chí Cần, Phó Giám đốc Đại Chủng viện Sao Biển, đã chia sẻ với cộng đoàn hiện diện về "Bài sai cuối cùng", mà Thiên Chúa đã sai Đức Cố Giám mục Phêrô. Cha Cần nói: "Hôm nay, Ngài đã nhận bài sai cuối cùng đã một năm rồi. Với những gì Ngài đã sống và đã làm, chúng ta tin rằng "Bài sai cuối cùng" đưa Ngài đến Quê Trời, cũng được Ngài chu toàn mỹ mãn".

Ngày 21.05.2004 lúc 9 giờ 30 sáng tại Nhà thờ Chính Tòa Nha Trang, Thánh lễ giỗ do Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa chủ tế và cùng đồng tế có Đức Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, và 95 linh mục. Các thầy Đại Chủng viện Sao Biển thuộc ba Giáo phận, cùng với đông đảo nam nữ tu sĩ, đại gia đình Linh Tông và Huyết Tộc của Cố Đức Cha Phó và Giáo dân Giáo phận Nha Trang tham dự.

Sau phần dâng hương kính nhớ hương hồn Đức Cố Giám mục Phêrô, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa khai mạc thánh lễ như sau:

"Trong Thánh lễ giỗ giáp năm Đức Cha Phêrô hôm nay, tôi thấy tâm tình cầu nguyện của Thánh Bêđa từ thế kỷ thứ VIII thiết tưởng rất thích hợp với chúng ta: "Lạy Chúa, chúng con xin gửi lại Chúa những người anh em mà Chúa đã ban tặng cho chúng con, Chúa đã không mất họ khi ban tặng cho chúng con, và chúng con cũng không mất họ khi họ trở về với Chúa. Chúa ban tặng không như thế gian ban tặng. Những gì Chúa ban tặng, Chúa không lấy đi, vì những gì là của Chúa cũng là của chúng con. Chúng con là của Chúa, và cuộc sống là vĩnh cữu. Tình yêu là bất tử, và cái chết chỉ là một chân trời, và chân trời chỉ là giới hạn của tầm nhìn bằng mắt thường mà thôi". Chúa đã kêu gọi Đức Cha Phó Phêrô về với người, chúng ta hãy phó thác Đức Cha Phó Phêrô cho Chúa và sống tâm tình vâng theo Thánh Ý Chúa".

Trong bài giảng, linh mục Bênêđictô Nguyễn Công Phú, Chính xứ Cây Vông, đã chia sẻ với cộng đoàn Dân Chúa hiện diện về bài học "Hiền Lành và Khiêm Nhường" mà Đức Cố Giám mục Phêrô đã nhận làm khẩu hiệu Giám mục, và đã thể hiện cách xuất sắc trog sáu năm làm Giám mục của Ngài.

Kết thúc Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện Giuse Maria Trần Thanh Phong thay mặt Đức Cha Phaolô cám ơn Đức Cha Giáo phận Ban Mê Thuột, các linh mục, tu sĩ nam nữ, chính quyền và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã hiệp ý dâng Thánh lễ cũng như thắp nén nhang kính nhớ Hương hồn Đức Cố Giám mục Phêrô.

Sau Thánh lễ, quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã đọc kinh viếng mộ Đức Cố Giám mục Phêrô.

"Thánh nhân không phải là những con người phi thường, mà là những con người bình thường, nhưng đã sống đời thường một cách phi thường. Chính vì thế, các Ngài mới có thể là mẫu mực để chúng ta noi theo" (R. Veritas, Sống Trong Ánh Sáng, trang 161).