Tâm tình gởi Bào Huynh của Đức Cha Phêrô Nhân ngày giỗ giáp 2 năm

Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn – Giám mục Giáo phận Qui Nhơn

Qui Nhơn, ngày 19/05/2005

Anh Tám quý mến,

Giáp hai năm từ ngày Đức Cha Phêrô qua đời, đáng lẽ tôi phải vào hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ngài, nhưng mấy hôm nay tôi bị cảm nên không dám xông pha gió nắng.

Tôi viết thư này xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha thân yêu của chúng ta. Ngài mất đi tôi cảm thấy bơ vơ lạc lõng, nhưng tin rằng trên thiên đàng Ngài vẫn luôn theo dõi chúng ta những người thân của Ngài bằng con mắt quan tâm và từ ái. Hãy biến nỗi đau thành niềm vui để khỏi phụ lòng Ngài, con người luôn đề cao tiếng cười và sống lạc quan.

Cho tôi có lời kính thăm tất cả quý Bà Con. Xin Anh Tám cầu nguyện nhiều cho tôi và cho giáo phận Quy Nhơn.

Quý mến,
+ Phêrô Nguyễn Soạn
Giám mục Giáo phận Quy Nhơn