Thành kính Phân ưu của Liên Tu sĩ và Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Úc Châu

Nhận được tin buồn

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho
Giám mục phó giáo phận Nha Trang
Kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Thánh nhạc và Nghệ thuật thánh

được Chúa gọi về lúc 23 giờ 36 tối thứ Tư 21-5-2003 (giờ Việt Nam)
Hưởng thọ 66 tuổi.

Chúng con Tuyên Úy Ðoàn, Liên Tu Sĩ Úc Châu
và cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Úc Châu cũng như Nguyệt san Dân Chúa Úc Châu

xin thành kính phân ưu với Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và chủ chăn của giáo phận Nha Trang; với tất cả hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân giáo phận Nha Trang, với Tang quyến của Đức Cố Giám mục.

Chúng con xin hiệp thông trong các Thánh lễ và trong lời kinh để nguyện xin Thiên Chúa là Cha từ ái đón nhận linh hồn Đức Cố Giám Mục Phêrô vào vinh quang của Ngài trên Thiên Đàng.

Thành kính phân ưu

Tuyên Úy Ðoàn, Liên Tu Sĩ Úc Châu
và cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Úc Châu
cũng như Nguyệt san Dân Chúa Úc Châu.

Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb