Thư phân ưu đến giáo dân Việt Nam của Ðức Giám mục Giáo phận San Jose

SAN JOSE, California - Vào ngày 23 tháng 5 năm 2003, Ðức Cha Patrick J. McGrath, Giám mục Giáo phận San Jose, California đã gửi thư chia buồn đến toàn thể giáo dân Việt Nam trong địa phận San Jose về việc Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho đột ngột qua đời tại Việt Nam. Trong thơ, Ngài kêu gọi mọi người hợp ý với Ngài để cầu nguyện cho linh hồn Ðức Cha Phêrô. Nguyên văn lá thơ phân ưu như sau:

Diocese of San Jose
Office of the Bishop

Ngày 23 tháng 5 năm 2003

Anh Chị Em thân mến,

Qua cha Nguyễn Minh Hiền, Ðại diện của tôi đặc trách Mục vụ Việt Nam trong Giáo phận, tôi nhận được tin buồn về cái chết đột ngột của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang.

Tôi đã được hân hạnh đón tiếp Ðức Cha Phêrô năm 1998 khi ngài viếng thăm San Jose. Và tôi nhớ mãi nghĩa cử cao đẹp của ngài đã đến tham dự thánh lễ tôi nhận chức Giám mục Phó Giáo phận San Jose sau đó tại Vương cung Thánh đường Chánh Tòa St. Joseph.

Sự ra đi của ngài là một mất mát lớn lao cho Giáo hội Việt Nam, cho Giáo phận Nha Trang và cho mọi người Công Giáo Việt Nam trong và ngoài nước.

Trong ngậm ngùi thương tiếc tôi xin chia buồn cách đặc biệt với mọi người Công Giáo Việt Nam trong Giáo phận San Jose. Xin Anh Chị Em cùng hiệp ý với tôi tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Ðức Cha Phêrô được an nghỉ ngàn thu trong Nước Chúa Hằng Sống.

Thân ái trong Chúa Kitô,
(ký tên)

Ðức Cha Patrick J. McGrath, JCD
Giám mục Giáo phận San Jose