Đức Giám mục
PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHO

(1937 – 2003)

Đức Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang, Việt Nam
Tiến Sĩ Thần Học Tín Lý và Truyền Giáo
tại Pontificia Università Gregoriana – Rôma, Ý
Nguyên Giám đốc Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang
(1975 – 2003)

“Hiền Lành và Khiêm Nhường”
(Mitis Et Humilis)

Tiểu sử tóm tắt

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho sinh ngày 25/01/1937 tại Võ Cang (Giáo xứ Bình Cang) - Nha Trang, Khánh Hoà.
 • 1948 – 1954 : Học Tiểu Chủng viện Nha Trang.
 • 1955 – 1957 : Giám thị tại Tiểu Chủng viện Làng Sông, Quy Nhơn.
 • 1957 – 1960 : Học tại trường Thiên Hựu (Providence), Huế.
 • 1960 – 1967 : Học tại Giáo hoàng Học viện Piô X, Ðà Lạt – Tốt nghiệp cử nhân thần học.
 • 21/12/1967 : Được Ðức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận truyền chức linh mục.
 • 1968 : Tốt nghiệp cử nhân Văn khoa, Đại học Ðà Lạt.
 • 1968 – 1971 : Hiệu trưởng kiêm Giám luật và Giám học Tiểu Chủng viện Sao Biển, Nha Trang.
 • 1971 – 1975 : Du học tại Rôma, Ý. Linh mục Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học Tín lý và Truyền giáo năm 1974 tại Đại học Giáo hoàng Gregorian.
 • 1975 – 1979 : Giám đốc Ðại Chủng viện Sao Biển.
 • 1979 – 1991 : Giám đốc Ðại Chủng viện Sao Biển kiêm Quản xứ Hà Dừa.
 • 1991 – 2003 : Giám đốc Ðại Chủng viện Sao Biển.
 • 1997 : Được Tòa Thánh đặt làm Giám mục phó Giáo phận Nha Trang với quyền kế vị.
  – Tấn phong giám mục ngày 18/6/1997 do Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Giáo phận Nha Trang, chủ phong và hai vị phụ phong là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Chính tòa Giáo phận Đà Lạt và Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. Cùng với sự hiện diện của Đức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.
  – Khẩu hiệu Giám mục: “Hiền Lành và Khiêm nhường” (Mitis Et Humilis)
 • Năm 2001 được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Thánh Nhạc và Nghệ Thuật Thánh nhiệm kỳ 2001 – 2004.
 • Ðược Chúa gọi về lúc 23h36 ngày 21/05/2003.
 • An táng tại Nhà thờ Chính Tòa – Nha Trang – 27/05/2003.

“Đức Cha Phêrô đã để lại một dấu ấn của một vị Giám mục vui tươi, dễ mến, và chân tình đối với mọi người khi gặp gỡ… Đại Chủng viện Sao Biển đã mất đi một vị Giám đốc đầy nhân ái và yêu thương đối với mọi thành phần của Đại Chủng viện.”

Đức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Bài viết về Đức Cha Phêrô

Tâm tình vĩnh biệt

Thơ về Đức Cha Phêrô

Bài giảng lễ

Những chương trình Lễ Tang & Lễ Giỗ

Điện phân ưu và chia buồn

Danh sách video về Đức cha Phêrô